لوگوي وب سايت

دسته بندی حلالها از جنبه های مختلف

تاريخ ارسال نوشته: 12 ژوئن 2021
دسته بندی حلالها از جنبه های مختلف

حلالها را معمولا میتوان از جنبه های مختلفی طبقه بندی کرد:

شرکت کویرشیمی سعی بر ان دارد که با تقسم بندی انواع حلالها خواننده را به مقصود خود برساند.

بر این اساس شرکت کویر شیمی مقاله ای تهیه کرده که در ان به دسته بندی انواع حلالها پرداخته که به شرح زیر میباشد:

از روی خواص فیزیکی و عوامل ویژه انها
از روی عضویت انها در گروههای ساختاری شیمیایی
یا از دیدگاههای دیگرمثل ایمنی،اقتصاد،مسمومیت صنعتی وغیره

دسته بندی حلالها بنا به خواص فیزیکی و عوامل ویژه:

1-جرم حجمی و ضریب شکست نوری
2-رنگ(فام)
3-نقطه جوش و دامنه جوش
4-نقطه اشتعال خودبخود ونقطه گرگیری
5-دمای افروزش(نقطه افروزش چکه ای وگروه افروزش)
6-حدود افروزش(حدود انفجار)دامنه افروزش (دامنه انفجار)
7-ویسکوزیته
8-قابلیت حل و ساختمان ملکولی
9-قابلیت حل ترکیبات با وزن ملکولی کم وزیاد
10-خواص فیزیکی دیگر

 

 

جرم حجمی وضریب شکست نوری:

جرم حجمی یک ویژگی فیزیکی است که هم در تجزیه ماده وهم در محاسبه خواص فیزیکی دیگر،به عنوان عامل به کار میرود.
علاوه بر جرم حجمی ،وزن مخصوص (چگالی نسبی)یک ماده نیز اغلب به کار گرفته میشود.
وزن مخصوص یک مایع حاصل تقسیم وزن حجم معینی از این مایع به وزن همان حجم از یک مایع استاندارد است(معمولااب).
در این مورد اب در دمای 4درجه سانتی گراد به عنوان مایع استاندارد مصرف میشود.
ارزش عددی وزن مخصوص (چگالی نسبی)با جرم حجمی تقریبا یکی است.در نتیجه ،وزن مخصوص یک عدد بی بعدی است.
چگالی اغلب حلالها و محلولها،با افزایش دما کاهش می یابد و با کم شدن دما،افزایش نشان میدهد.
این ارتباط به ویژه وقتی بسیار مهم است که می خواهند وزن مقدار معینی از یک حلال در یک ظرف با حجم معین یا قابل اندازه گیری را با ضرب حجم در چگالی محاسبه کنند.

رنگ(فام):

منظور از این بخش توجه به رنگ حلالها از جنبه جذب نور مرئی است.
حوزه وسیع طیف سنجی به ویژه طی سنجی در ناحیه اشعه ایکس،ماوراءبنفش،مادون قرمزو رامان مورد نظر نیست.
معمولا نظر بر این است که حلالها در دامنه نور مرئی بی رنگ هستند وبی رنگ باقی می مانند.
وجود هر نوع رنگ ،بخصوص زرد روشن تا قهوه ای ممکن است یا در اثر ناخالصیهای رنگی باشد یا در اثرساختمان شیمیایی یک حلال.
اگر نیاز به کاربرد حلالهای رنگی باشد توصیه میشود ،که رنگ چنین حلالهایی با درجات رنگی مناسب،مقایسه و امتحان گردد.
چنین مقایسه هایی را می توان به اسانی با حل کردن پتاسیم دی کرومات در اب ،فریک کلرید اسید رقیق یا ید در محلول پتاسیم یدید تهیه کرد.

مطالب مرتبط
ديدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده + دوازده =

Valid CSS!