لوگوي وب سايت

مطالب منتشر شده در دسته ی "حلال ها"

الکلها به دسته های مختلفی تقسیم بندی می شوند و همه ی انها معمولا پسونداُل دارند. شرکت کویر شیمی در این مقاله به شرح مختصری از متانول پرداخته است. کربینل-متیل هیدروکسید نام الکل از کلمه یونانی متی (شراب) و ایلو (چوب) گرفته شده است.  اولین بار توسط بویل در سال 1661 میلادی تهیه ...
عامل چهارم از دسته بندی حلالها از نقطه نظر عملی ظرفیت رقیق سازی میباشد که شرکت کویر شیمی به شرح مختصری از ان در این مقاله پرداخته است.   ظرفیت رقیق سازی: در عمل غیر حلالها تقریبا همیشه بیشتر از حلالها ی فغال مصرف می شوند. در چنیین مواردی به غیر حلالها رقیق ...
در این مقاله شرکت کویر شیمی به عامل سوم از دسته بندی حلالها از نقطه نظر عملی  (تبخیر و سرعت تبخیر حلالها) پرداخته است. در مقاله قبلی دو عامل دسته بندی حلالها که عبارت بودند از:1-از نظر ظرفیت حلال برای مواد خام2-از نظر کیفیت جوش به اختصار توضیح داده شده.اینک در این ...
در این مقاله شرکت کویر شیمی به دسته بندی حلالها از نقطه نظر عملی می پردازد. که به اختصار به شرح زیر است: حلالها از نقطه نظر عملی به دسته های زیر تقسیم می شوند: الف-ظرفیت حلال برای مواد خام لاک ب-گروه بندی از روی کیفیت جوش: ج-تبخیر و سرعت تبخیر-فشار بخارو گرمای تبخیر د-ظرفیت رقیق ...
شرکت کویر شیمی در این مقاله به عامل هشتم از دسته بندی ( قابلیت حل و ساختمان ملکولی ) حلالها بنا به خواص فیزیکی پرداخته است. عامل هشتم از دسته بندی حلالها بنا به خواص فیزیکی قابلیت حل و ساختمان ملکولی نام دارد. که به اختصار به شرح زیر می باشد: قابلیت حل ...
شرکت کویر شیمی در این مقاله به عامل هفتم از دسته بندی حلالها بر اساس خواص فیزیکی و عوامل ویژه انها که ویسکوزیته یا گرانروی نام دارد،به شرح زير پرداخته است.   ویسکوزیته یا گرانروی تينرها :   ویسکوزیته اندازه ایست از مالش (اصطکاک) درونی یک ماده سیال و ان ویژگی یک سیال است ...
در مقاله قبلی شرکت کویر شیمی دو مورد از دسته بندی حلالها را به طور مختصر به توضیح ان پرداخت. و در این مقاله دو عامل دیگراز دسته بندی حلالها را به مختصر توضیح خواهیم داد. که به شرح زیر می باشد: دمای افروزش(نقطه افروزش چکه ای و گروه افروزش):   بوضوح باید بین نقطه ...
  همانگونه که از خاطرتان گذشت شرکت کویر شیمی در مقاله قبلی به دسته بندی حلالها پرداخت. دسته بندی حلالها از روی خواص فیزیکی و عوامل ویژه انها عوامل متعددی داشت. شرکت کویر شیمی در این مقاله به شرح مختصری از دو مورد دیگر از دسته بندی حلالها می پردازد.  نقطه جوش و دامنه ...
حلالها را معمولا میتوان از جنبه های مختلفی طبقه بندی کرد: شرکت کویرشیمی سعی بر ان دارد که با تقسم بندی انواع حلالها خواننده را به مقصود خود برساند. بر این اساس شرکت کویر شیمی مقاله ای تهیه کرده که در ان به دسته بندی انواع حلالها پرداخته که به شرح زیر ...
تعریف حلال شرکت کویر شیمی به منظور سهولت و اشنایی مخطبان گرامی با حلال ها و همچنین وظایف و کاربرد حلالها  مقاله ای به شرح زیر اماده کرده است: حلالها به مایعاتی گفته میشود که توانایی حل مایعات دیگر،گازهها وجامدات را دارند،بدون اینکه تغییر شیمیایی بوجود اورند یا تغییری در ماهیت ماده ...

Valid CSS!