لوگوي وب سايت

مطالب منتشر شده در دسته ی "الکل"

الکلها به دسته های مختلفی تقسیم بندی می شوند و همه ی انها معمولا پسونداُل دارند. شرکت کویر شیمی در این مقاله به شرح مختصری از متانول پرداخته است. کربینل-متیل هیدروکسید نام الکل از کلمه یونانی متی (شراب) و ایلو (چوب) گرفته شده است.  اولین بار توسط بویل در سال 1661 میلادی تهیه ...
در این مقاله خصوصیات الکل متانول را شرح خواهیم داد: الکلها مشتقات هیدروکربنی هستند که در انها یک اتم هیدروژن یا بیشتر به وسیله گروه OH-(هیدروکسیل)جایگزین شده است.فرمول عمومی انها R-OH است که Rمی تواند یک گروه الکیل یا اریل باشد. در شیمی الکها در شمار گروه مهمی از ترکیبات شیمیایی هستند ...

Valid CSS!