لوگوي وب سايت

مطالب منتشر شده در دسته ی "نرمال بوتیل استات"

نرمال بوتیل استات (Butyl acetate)  با فرمول شیمیایی CH3COOC4H9مي باشد و يك تركيب آلي به صورت مایع بی رنگ با بویی شبیه به بوی میوه است. عمدتا به صورت حلال در صنايع مختلف استفاده مي شود. جرم مولکولی ان 116 است. این حلال با الکلها،کتونها،استرها،وحلال های الی امتزاج پذیر می‌باشد. نرمال ...

Valid CSS!