لوگوي وب سايت

نوشته هایی با برچسب "انواع ویسکوزیته"

شرکت کویر شیمی در این مقاله به عامل هفتم از دسته بندی حلالها بر اساس خواص فیزیکی و عوامل ویژه انها که ویسکوزیته یا گرانروی نام دارد،به شرح زير پرداخته است.   ویسکوزیته یا گرانروی تينرها :   ویسکوزیته اندازه ایست از مالش (اصطکاک) درونی یک ماده سیال و ان ویژگی یک سیال است ...

Valid CSS!