لوگوي وب سايت

نوشته هایی با برچسب "حلال تولوئن"

در این مقاله موارد استفاده از حلال تولوئن در تولید تینر را شرح خواهیم داد. شرکت کویر شیمی از تولوئن به عنوان یک حلال استفاده میکند. و همچنین شرکت کویر شیمی در تولید تینرهای خود از حلال تولوئن که از جمله مواد اولیه میباشد استفاده میکند. تولوئن یا متیل بنزن یا فنیل متان ...

Valid CSS!