لوگوي وب سايت

نوشته هایی با برچسب "دسته بندی حلالها بنا به خواص فیزیکی"

در مقاله قبلی شرکت کویر شیمی دو مورد از دسته بندی حلالها را به طور مختصر به توضیح ان پرداخت. و در این مقاله دو عامل دیگراز دسته بندی حلالها را به مختصر توضیح خواهیم داد. که به شرح زیر می باشد: دمای افروزش(نقطه افروزش چکه ای و گروه افروزش):   بوضوح باید بین نقطه ...
  همانگونه که از خاطرتان گذشت شرکت کویر شیمی در مقاله قبلی به دسته بندی حلالها پرداخت. دسته بندی حلالها از روی خواص فیزیکی و عوامل ویژه انها عوامل متعددی داشت. شرکت کویر شیمی در این مقاله به شرح مختصری از دو مورد دیگر از دسته بندی حلالها می پردازد.  نقطه جوش و دامنه ...

Valid CSS!