لوگوي وب سايت

نوشته هایی با برچسب "مصارف اتانول"

اتانول مصارف متعددی دارد که شرکت کویر شیمی در این مقاله به شرح مختصری از کاربردهای اتانول پرداخته است.  الکل صنعتی یکی از مواد شیمیایی است که با حجم زیاد در صنعت و محصولات مصرفی بکار می رود. کاربردهای اصلی اتانول استفاده به عنوان یک ماده واسطه تولید مواد شیمیایی دیگر و ...

Valid CSS!