لوگوي وب سايت

نوشته هایی با برچسب "دمای افروزش"

در مقاله قبلی شرکت کویر شیمی دو مورد از دسته بندی حلالها را به طور مختصر به توضیح ان پرداخت. و در این مقاله دو عامل دیگراز دسته بندی حلالها را به مختصر توضیح خواهیم داد. که به شرح زیر می باشد: دمای افروزش(نقطه افروزش چکه ای و گروه افروزش):   بوضوح باید بین نقطه ...

Valid CSS!